Hũ Sắp Nổ

Top Phá Hũ

  • Trần Minh: 17.000.000 VNĐ
  • Thanh Hà: 25.000.000 VNĐ
  • Quang Vũ: 10.000.000 VNĐ
  • Nhất Thiên: 50.000.000 VNĐ
  • Tính Long: 100.000.000 VNĐ
  • Thu Mai: 5.000.000 VNĐ

Đa Dạng Sảnh Cược